Phật Giáo

Hộ tăng

Chân lý của hạnh phúc

09:53 25/12/2019

Có ai trên đời này lại không muốn mình được hạnh phúc? Nhưng cách để đón nhận hạnh phúc cũng như tạo ra hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Dưới đây là những triết lý của Đạo Phật về hạnh phúc và cách trở thành người hạnh phúc trong cuộc sống.