Phật pháp muôn màu

Chùa Bà Đanh và những giai thoại dân gian

09:48 12/03/2020

Cách không xa Tam Chúc, tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam), chùa Bà Đanh huyền thoại đi vào thành ngữ dân gian với câu truyền khẩu "Vắng như chùa Bà Đanh".