Phật pháp muôn màu

Chùa Bổ Đà - Nơi có mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất thế giới

08:55 02/01/2020

Chùa Bổ Đà có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc. Đặc biệt, đây là nơi đang lưu giữ mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất thế giới.