Phật Giáo

Hộ tăng

Chuyện về bát nước bẩn và bài học từ Đức Phật

10:31 11/11/2019

Thông qua câu chuyện nói đệ tử đi lấy nước từ con suối từng bị đục ngầu, Đức Phật giúp chúng ta ngộ ra chân lý sâu xa: Vạn vật trên thế gian dù ở thời khắc nào vẫn không ngừng biến hóa, muốn giữ tâm trong sáng, không mê muội, nên quan sát cách sự vật biến đổi.