Video

Đức Phật dạy về đạo đức gia đình

11:08 13/04/2020

Vợ chồng con cái trong một gia đình chung sống với nhau, mỗi người cần kính trọng, giữ gìn, vun đắp, có như thế hạnh phúc gia đình mới có thể bền vững.