Phật pháp muôn màu

Đức Phật dạy về phương pháp làm chủ bệnh tật

11:02 21/04/2020

Bệnh tật là điều bình thường và tự nhiên, con người không thể nào tránh được trong thời gian tồn tại của mình. Đức Phật đã khuyên mỗi người chúng ta hãy xem nó như một đề tài để nghiên cứu, hòng giúp bản thân mình khám phá ra các phương pháp thích nghi nhằm chữa trị nó.