Hộ tăng

Đức Phật kể câu chuyện nhân quả kiếp trước kiếp này

10:49 26/02/2022

Phật gia giảng rằng, con người chết không phải là hết giống như ngọn đèn vụt tắt mà là có luân hồi chuyển kiếp. Hết thảy sự giàu sang phú quý hay nghèo hèn ở đời này của một người đều có quan hệ với việc người ấy sống như thế nào ở những đời trước và hành động trong quá khứ ở đời này.

Thực hiện: Nam Hưng