Phật pháp muôn màu

Đức Phật nói về thuyết luân hồi

10:43 27/11/2019

Đức Phật nói cho chúng ta biết thuyết Luân hồi. Nghe thế rồi, ta tự kiểm điểm lại mình xem điều đó có phải là lẽ thực không? Biết được lẽ thực rồi mình phải làm sao? Tha hồ chạy đâu thì chạy hay phải chọn đường mà đi? Phật dạy chúng ta phải chọn đường mà đi sao cho hiện đời được an ổn.