Hộ tăng

Đức Phật và câu chuyện nhân quả

10:20 30/03/2020

Đức Phật thị hiện trong cuộc đời là để giải thoát những khổ đau quằn quại của chúng sinh, xóa tan những giai cấp bóc lột lẫn nhau, hận thù chém giết lẫn nhau của con người.