Phật pháp muôn màu

Em bé Thái Lan dễ thương thuộc Kinh và tụng Kinh làu làu

15:52 11/07/2019

Em bé Thái Lan tụng kinh làu làu và thật nhiếp tâm. Trông em như đã học thuộc kinh từ tiền kiếp trước. Những giọt mầm Phật Pháp từ đời kiếp nào khiến em trở thành một người có thể đọc tụng kinh sử nhuần nhuyễn như đã thấm sâu trong tâm trí từ bao giờ.

Thực hiện: Bình Minh