Phật sự 24/7

Giới thiệu Kênh truyền hình Phật giáo

09:54 01/10/2019

Kênh truyền hình Phật giáo được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin truyền hình của Phật tử về Phật pháp; thông tin về hoạt động của Giáo hội Phật giáo VN; truyền thông vận động Phật tử học tập và làm theo giáo pháp của Đức Như Lai để góp phần tạo dựng nếp sống văn minh, tốt đời đẹp đạo.