Media

Giữa đời vô thường, sống trọn vẹn trong từng phút giây

09:57 21/08/2019

Trong cuộc sống, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào đối với những điều mình đã làm cho người khác. Với chánh niệm cũng vậy, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ kết quả hay kinh nghiệm tốt đẹp nào đến với mình.

Thực hiện: Lâm Linh (TH)