Biểu tượng hoa đăng trong Phật giáo

Biểu tượng hoa đăng trong Phật giáo

Hộ tăng - 10:50 07/04/2020

Ánh sáng đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Chúng ta tổ chức lễ hoa đăng với rất nhiều ngọn đèn sáng lung linh để nhắc nhở mình hướng đến sự nghiệp khai mở trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ sẽ soi tỏ đêm tối vô minh.

Lời Phật dạy về các tín ngưỡng dân gian

Lời Phật dạy về các tín ngưỡng dân gian

Hộ tăng - 09:48 06/04/2020

Người Phật tử chân chính trước tiên phải nghiên cứu lời Phật dạy rồi sau đó suy ngẫm, quán chiếu và ứng dụng tu hành thì sẽ biết rõ mọi việc trên thế gian này đúng sai, phải quấy, tốt xấu, thật giả ra sao.

Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

Hộ tăng - 15:40 02/04/2020

Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam bảo thường còn và lợi ích chúng sinh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này.

Cho và nhận để được kết nối yêu thương

Cho và nhận để được kết nối yêu thương

Hộ tăng - 09:45 01/04/2020

Sống cho đi là một cuộc sống biết thương yêu, san sẻ với người khác để họ ấm lòng hơn hay đóng góp, dấn thân, giúp đỡ, hiến tặng, nâng đỡ về vật chất hoặc tinh thần và tâm linh một cách tự nguyện.

Báo hiếu cha mẹ theo lời Phật dạy

Báo hiếu cha mẹ theo lời Phật dạy

Hộ tăng - 10:10 31/03/2020

Hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng. Đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đối với đạo Phật, thực hành hiếu thảo là con đường giải thoát của chánh pháp.

Đức Phật và câu chuyện nhân quả

Đức Phật và câu chuyện nhân quả

Hộ tăng - 10:20 30/03/2020

Đức Phật thị hiện trong cuộc đời là để giải thoát những khổ đau quằn quại của chúng sinh, xóa tan những giai cấp bóc lột lẫn nhau, hận thù chém giết lẫn nhau của con người.

Những lời nói dối trong đời mẹ

Những lời nói dối trong đời mẹ

Hộ tăng - 10:42 29/03/2020

Bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai sẵn sàng yêu thương, che chở và tha thứ hết mọi lỗi lầm, chỉ mong bạn có thể hạnh phúc đến suốt đời như mẹ mình đâu!

Tam tự tánh trong Phật giáo

Tam tự tánh trong Phật giáo

Hộ tăng - 14:42 28/03/2020

Ba tự tánh: Biến kế, Y tha và Viên thành thật tánh là đặc sản của Duy thức hay Duy biểu học. Tự tánh tiếng Phạn là svabhàva, dịch nghĩa là bản chất của chính nó (tiếng Anh là the True Nature, the Self Nature).

Vong linh trong quan niệm Phật giáo

Vong linh trong quan niệm Phật giáo

Hộ tăng - 09:45 27/03/2020

Phật giáo cho rằng chúng sinh ở cõi phàm chia thành sáu loại là Thiên, Nhân, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh và Địa ngục. Chúng sinh trong sáu cõi này từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, hình thành lục đạo luân hồi.

Nguyên nhân của mê tín

Nguyên nhân của mê tín

Hộ tăng - 13:57 26/03/2020

Mê tín là bệnh những nhà trí thức đều chê trách, chính quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Đó là tại sao?

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ