Phật pháp muôn màu

Học thiền giúp trẻ em phát triển trí tuệ

09:40 28/12/2019

Học thiền giúp trẻ em phát triển trí tuệ, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Thiền định đã ảnh hưởng tích cực đến các em học sinh, sinh viên, giúp các em khỏe mạnh hơn, cải thiện hành vi và phát triển trí não toàn diện hơn.