Hộ tăng

Hướng dẫn phương pháp tọa thiền (3): Tuỳ tức

09:45 21/10/2019

Tọa Thiền có thể giúp bạn rũ bỏ căng thẳng và tìm thấy sự thảnh thơi, an lạc. Nếu bạn là người lo lắng, Tọa Thiền có thể giúp bạn trầm tĩnh, tìm được sự an bình nơi sâu thẳm tâm hồn.