Hộ tăng

Khởi nguồn (1)

11:30 09/10/2019

Theo các nhà nghiên cứu, việc xác định chính xác thời điểm đạo Phật bắt đầu truyền vào Việt Nam và Phật giáo Việt Nam đã thành hình như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn. Từ lâu, hệ tư tưởng Phật giáo dường như đã trở thành chính linh hồn của mỗi con người Việt khi họ chào đời.