Hộ tăng

Khởi nguồn (2)

10:09 27/09/2019

Với dấu tích của nền văn hóa Luy Lâu, Phật giáo Việt Nam đã có những bước thăng trầm dọc theo lịch sử dân tộc. Câu hỏi về địa danh đầu tiên nơi Phật giáo bắt đầu sớm tại Việt Nam vẫn còn là một ẩn số.