Hộ tăng

Kiên Giang: Mảnh đất của đạo và đời

10:42 10/10/2019

Trong những năm gần đây Phật giáo Kiên Giang luôn đạt được những thành tựu nổi bật trong các công tác Phật sự và đời sống văn hóa tâm linh của đông đảo chư Tăng, Ni và tín đồ Phật tử. Đó là nhờ vào sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể chưTăng, Ni và Phật tử nơi đây.