Phật pháp muôn màu

Lắng nghe bài hát: "Kiếp nhân sinh" - Hằng Ni

14:15 29/10/2019

Bài hát là góc nhìn về kiếp con người đang trải qua với nhiều kiếp nạn, bể khổ, tham – sân – si – lâm – li – tình ái. Những ai mong muốn tìm thấy sự an yên, gột rửa mọi ưu phiền trong tâm hồn để trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn…

Thực hiện: Hằng Ni