Phật pháp muôn màu

Lắng nghe bài hát: "Sám nguyện"

15:29 12/09/2021

Sám Nguyện gồm sám hối và phát nguyện. Sám là bắt đầu trở lại, sẽ không gây ra thêm những lỡ lầm và vụng dại như đã gây ra trong quá khứ. Nguyện là quyết tâm không làm những điều đã từng gây ra đổ vỡ, quyết tâm làm những điều có thể đưa tới sự an lạc cho ta và cho người.

Thực hiện: Con Gái Của Bụt