Hộ tăng

Lời Phật dạy: Người Phật tử cần biết cách điều hòa thân tâm

08:44 24/01/2020

Thân và tâm luôn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thiền là một nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại không tốn kém tiền bạc, giúp con người có được một trí tuệ sáng suốt và một thân thể khỏe mạnh.