Hộ tăng

Lời Phật dạy về ác khẩu và nghiệp báo từ ác khẩu

12:26 03/01/2020

Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói cũng có thể khiến chúng ta phải ăn năn hối hận cả cuộc đời.