Hộ tăng

Lời Phật dạy về sự khiêm tốn

13:54 09/12/2019

Đức Phật thường giữ im lặng đối với những vấn đề siêu hình hay huyền học mà luôn đề cao tinh thần thực tiễn. Quá thiên trọng về huyền hoặc thì sẽ thêm nhiều phiền não và dẫn đến không lối thoát vì tính rối rắm của chúng.