Phật pháp muôn màu

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cúng dường Pháp bằng “Phật ca”

08:13 10/04/2020

"Là con nhà Phật, nghe nhạc Phật, hát nhạc Phật, nhất là các ca khúc ca ngợi công đức của chư Phật, các vị Bồ Tát làm cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của quý Ngài là đem giáo lý an lành đến cho chúng sinh".

Thực hiện: Trung Hiếu