Hộ tăng

Người chèo lái con thuyền Phật giáo Bến Tre

10:10 27/09/2019

Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, ủy viên hội đồng trị sự, Phó ban Kiểm soát trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre công tác Phật sự của tỉnh Bến Tre đã phát triển không ngừng với nhiều thành tựu đáng kể.