Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Núi Nga Mi - Thánh địa Phật giáo Trung Quốc

09:45 06/02/2020

Nga Mi Sơn là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Danh sơn Phật giáo và là thắng địa du lịch nổi tiếng, được xưng tụng là "Nga Mi thiên hạ tú" , đây là sự dung hợp giữa văn hóa phật giáo và phong cảnh, làm thành một danh lam thắng cảnh sơn nhạc cấp quốc gia.

Thực hiện: Thanh Như (Theo Giác Ngộ)