Hộ tăng

Phật giáo Bến Tre: Quá trình kế thừa và phát triển

10:13 27/09/2019

Bến Tre là nơi khởi phát Phật giáo sớm nhất ở Tây Nam Bộ, Tăng Ni phật tử phát huy truyền thống tu học và tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Đây cũng là phương châm mà Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đặt lên hàng đầu trong việc đào tạo, hướng dẫn Tăng Ni.