Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Sự màu nhiệm của Xá lợi

09:42 11/03/2020

Xá lợi (tiếng phạn là Sarira) có nghĩa là tử thi, di cốt. Và được hiểu thông thường là di cốt của Đức Phật.