Phật Giáo

Video

Sự tích Quan Thế Âm Bồ tát - Chú Đại Bi

12:53 11/10/2020

Chúng ta thường nghe đến Chú Đại Bi, đó là Đại Bi Dharani. Thần chú này được truyền bá hàng ngàn năm cuối cùng có nguồn gốc từ đâu? sự ra đời như thế nào? Bộ phim này sẽ cho bạn câu trả lời!

Thực hiện: Aputi