Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Tam bộ nhất bái

11:28 29/11/2019

Tam bộ nhất bái chính là một hạnh tu, để tự chế ngự chính mình, không để cho cảm giác của vật chất cũng như các giác quan của mình khơi dậy những ham muốn tầm thường. Kham nhẫn chịu đựng trước mọi khó khăn thử thách để rèn luyện và mài dũa mình, nhất tâm kiền thành cầu nguyện Đức Phật chứng minh.