Phật pháp muôn màu

Tán thán Phật nguyện

22:29 21/09/2020

Bằng lòng thành tâm bất biến Ca sĩ Lương Ngọc Diệp viết lên ca khúc ca ngợi công đức vô lượng của chư Phật và Bồ tát. Chúng con cầu nguyện các Ngài gia hộ ,cứu giúp chúng con băng qua kiếp nạn đại dịch này.

Thực hiện: Ca sĩ Lương Ngọc Diệp