Video

Thích Ca Mâu Ni Phật - Con Gái Của Bụt

00:40 07/10/2020

Bài hát về ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với giọng hát dễ nghe được thực hiện bởi: Con Gái Của Bụt, mang đến không gian an lạc mỗi khi nghe bài hát này.

Thực hiện: Con Gái Của Bụt