Phật pháp muôn màu

Thiền định và sức khỏe

10:37 16/11/2019

“Sức khỏe thể chất” - “sức khỏe tinh thần” là hai vấn đề không thể tách rời, luôn trong thế hỗ trợ và nương tựa cho nhau để tạo nên sự an vui hạnh phúc lâu dài cho mỗi cá nhân trong cuộc sống. Thiền chính là giải pháp cân bằng 2 yếu tố này.