Phật Giáo

Phật pháp muôn màu

Thiền và ăn chay

14:32 15/03/2020

Một cách ăn chánh niệm. Chánh niệm, đó là cách hay nhất để tâm an. Đó là thiền. Thiền ăn!