Hộ tăng

Thiền và Trà

10:00 30/12/2019

Thiền trà là cách uống trà trong thiền đường hay trong các ngôi chùa. Tuy cách thức có khác nhau, nhưng cùng phản ánh sự hòa hợp, kính trọng, trong sạch và tĩnh lặng với sự đơn sơ và an bình của Trà Ðạo, đó là phẩm chất Đạo trong trà.