Phật pháp muôn màu

Thực hành Yoga chăm sóc cột sống (2)

09:30 07/10/2019

Yoga có thể sử dụng để phục hồi sức khỏe cột sống, hoặc ít nhất là để chống lại một số tác động tiêu cực gây ra bởi những điều kiện này.