Phật pháp muôn màu

Tìm hiểu về những ngày ăn chay trong năm

09:40 26/04/2020

Ăn chay đã vâng giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích, hợp tình lý. Vì vậy, Phật tử đều nên hiểu rõ về các ngày ăn chay trong năm để tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần ăn chay, nhằm tiến bước lên đường phước huệ.

Thực hiện: HT. Thích Thiền Tâm