Video

Tính "Không" của thiền trong nghệ thuật

09:40 27/02/2020

Dù là thiền nhân hay không phải thiền nhân, người nghệ sĩ ở bộ môn nào muốn tác phẩm của mình đạt được đỉnh cao tư duy nghệ thuật, thì cũng phải chạm đến một khoảng “lặng im”, một khoảng không chân thật theo giáo lý đạo Phật.