Phật pháp muôn màu

T.T Thích Vân Phong ngâm bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ

19:17 11/01/2019

Mời quý vị Phật tử nghe bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ, người được coi là “ngọn đèn tổ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, lấy tâm truyền tâm… làm phấn phát ngọn gió lành nhà Phật”. Những câu thơ vẫn còn nguyên cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt qua giọng ngâm của Thượng tọa Thích Vân Phong.

Thực hiện: Dương Minh - Minh Tuệ