Hộ tăng

Tục đốt vàng mã dưới góc nhìn Phật giáo

11:04 18/02/2020

Giáo lý nhà Phật không có tục đốt vàng mã cúng tế người chết. Quan điểm Phật giáo hoàn toàn bác bỏ tục lệ mê tín này mà chỉ khuyên trong ngày Lễ Vu Lan, phật tử nên ăn chay niệm Phật để tưởng nhớ và cúng cỗ chay nhằm bố thí siêu sinh.

Thực hiện: Theo Báo Giác Ngộ