Phật Giáo

Hộ tăng

Tượng Phật mạ vàng cao nhất thế giới

09:46 14/08/2019

Tượng Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được đúc từ 3.300 tấn đồng và mạ 108 cân vàng, tổng chiều cao là 208 m.