Hộ tăng

Tuyên Linh tự - Thiền môn trên đất Đồng Khởi

10:31 27/09/2019

Chùa Tuyên Linh thuộc xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre được xây năm Tân Dậu (1861), dưới triều vua Tự Đức năm thứ 14.