Hộ tăng

Vấn đáp Phật giáo: Phúc và Họa (1)

10:23 27/09/2019

Vô thường là từ ngữ đúng nhất mà chúng ta dùng để nói về cuộc sống ngày hôm nay. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất, trong phúc có họa, trong họa có phúc, ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc?