Hộ tăng

Vấn đáp Phật giáo: Phúc và Họa (2)

10:25 27/09/2019

Tất cả đều là sự an bài tốt nhất, trong phúc có họa, trong họa có phúc, ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc?