Hộ tăng

Vong linh trong quan niệm Phật giáo

09:45 27/03/2020

Phật giáo cho rằng chúng sinh ở cõi phàm chia thành sáu loại là Thiên, Nhân, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh và Địa ngục. Chúng sinh trong sáu cõi này từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, hình thành lục đạo luân hồi.