Hộ tăng

Xử lý những cảm xúc tiêu cực

10:09 27/09/2019

Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên cách làm thế nào để xử lý những cảm xúc tiêu cực trong buổi gặp gỡ của Ngài với một nhóm thiếu nữ tại Dinh thự của Ngài ở Dharamsala, HP, Ấn độ