Hộ tăng

Ý nghĩa con số 108 trong Đạo Phật

09:30 04/02/2020

Cây bồ đề được coi là một trong những biểu tượng của nhà Phật, nơi Đức Phật thiền định để tìm ra nguồn gốc mọi khổ đau, con người phải hứng chịu. Gỗ của cây bồ đề được dùng làm tràng hạt sử dụng trong các buổi trì chú hoặc tụng kinh. Xâu chuỗi tràng hạt thường có 108 hạt.