Phật pháp muôn màu

Ý nghĩa của chuỗi tràng hạt trong Phật giáo

09:56 03/02/2020

Cũng như chuông, mõ, tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện tu tập của Phật giáo. Tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa hiểu được hết nguồn gốc và ý nghĩa của loại hạt này.