Hộ tăng

Ý nghĩa của hoa sen trong Đạo Phật

10:16 04/01/2020

Trong Phật giáo, hoa sen được biết đến với sự tinh khiết, thức tỉnh và trung thành. Hoa sen được coi là tinh khiết vì nó có thể nổi lên từ vùng nước bùn lầy dơ bẩn nhưng bản thân hoàn toàn trong sạch.