Hộ tăng

Ý nghĩa của số lần vái lạy trong Phật Giáo

13:35 07/12/2019

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, số lần vái lạy mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tùy theo từng trường hợp, chúng ta có thể vái hay lạy từ 2, 3 tới 4,5 lần. Mỗi cách được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể.